Prace ziemne i wykopy

WYKONUJEMY PRACE / ROBOTY ZIEMNE W BARDZO SZEROKIM ZAKRESIE :

WYKOPY

 • pod fundamenty domów, garaży, ogrodzeń

 • wykopy pod budowy obiektów handlowych, sportowych, usługowych, hal magazynowych i produkcyjnych

 • pod szamba, oczyszczalnie, piwnice, baseny, itp

 • pod instalacje wodno-kanalizacyjne

 • pod instalacje energetyczne i gazowe

 • pod zbiorniki retencyjne, zbiorniki wodne, kanały, rowy melioracyjne

ORAZ WIELE INNYCH wchodzących w skład WYKOPÓW

 • odkrywkowych – naziemnych
 • głębinowych – podziemnych

 • otworowych

 • liniowych

PRZYSTOSOWANIE TERENU

 • wyrównanie terenu po budowie, pod trawnik, pod basen
 • niwelowanie terenu
 • skarpowanie terenu
 • zasypywanie ław fundamentowych
 • zagęszczenie ław fundamentowych
 • wzmacnianie skarp
 • niwelacja i zagęszczenie gruntu pod płyty posadzkowe
 • hałdowanie materiału
 • mikro i makroniwelacje terenów
 • nasypy
 • rozciąganie
 • korytowanie
 • plantowanie
 • kompleksowe przygotowanie pod płyty fundamen0towe
 • przygotowanie gruntu pod tereny zielone
 • stabilizacja gruntu / terenu
 • wymiany gruntów
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża

NASZA
Siedziba

GW WYBURZENIA
42-506 Będzin
Ul. Barlickiego 4
NIP: 6252467746
Tel. +48 507 266 634

Copyright © 2021 GW WYBURZENIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.